Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:16, 24.07.2024 r.

Roczne sprawozdanie PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podsumowała 2021 rok.

31 maja 2022

Kolejny rok swojego funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad branżą audytu podsumowała Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Jak informuje Agencja we wprowadzeniu do sprawozdania, w roku 2021 przeprowadziła 145 kontroli planowych (w tym 50 kontroli firm przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego, 85 kontroli firm audytorskich nieprzeprowadzających badań jednostek zainteresowania publicznego), 4 kontrole doraźne i 3 kontrole tematyczne. Jak zaznacza Agencja, znakomita większość kontroli była odbywała się w formule zdalnej, a 97% firm audytorskich taką formę kontroli akceptowało.

PANA prowadziła także w minionym roku 215 postępowań administracyjnych, w efekcie których nałożyła na firmy audytorskie 40 kar pieniężnych o łącznej wysokości 344 tys. złotych. Agencja prowadziła również 116 postępowań dyscyplinarnych.

Agencja przypomina, że I kwartale minionego roku udostępniła firmom audytorskim System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich (STREFA), który służy m.in. do monitorowania obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych realizowanych przez firmy audytorskie oraz monitorowania rynku firm audytorskich. STREFA pomaga także Agencji w wykonywaniu obowiązków wynikających z prowadzenia listy firm audytorskich (na koniec roku było na niej 1364 firm) i pozwala na prowadzenie bazy danych o firmach audytorskich.

Szczegółowe podsumowanie pracy PANA można znaleźć na stronie https://pana.gov.pl/komunikaty/roczne-sprawozdanie-pana-za-2021-r/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl