Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:21, 24.07.2024 r.

Dobiega końca 3-letni okres rozliczeniowy ODZ

Przypominamy, że rok 2023 jest ostatnim rokiem z 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (2021-2023).

20 grudnia 2023

Liczba godzin ODZ dla biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godz. lekcyjnych:

  • co najmniej 72 godz. lekcyjne szkoleń z tematów określonych Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nie więcej niż 48 godz. lekcyjnych samokształcenia.

Przypominamy o obowiązku zaraportowania samokształcenia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odbytym samokształceniu najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy.

Zachęcamy do zalogowania się na swoje indywidualne konto (link TUTAJ), gdzie każdy biegły rewident ma możliwość sprawdzenia ilości godzin ODZ.

W przypadku brakujących godzin do wypełnienia obowiązku szkoleniowego, zapraszamy do skorzystania jeszcze w tym roku z oferty szkoleniowej Regionalnych Oddziałów PIBR i Centrum Edukacji.

W uzasadnionych przypadkach biegły rewident może ubiegać się o przesunięcie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym. W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa nie jest w stanie wypełnić obowiązku ODZ przed końcem bieżącego roku, prosimy o złożenie wniosków do KRBR nie później niż do 31 marca 2024 r.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl