Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:36, 26.11.2022 r.

Aktualizowanie stanu szkoleń ODZ

W związku z zbliżającym się końcem roku przypominamy o spoczywającym na biegłym rewidencie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

8 listopada 2021

Elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) w każdym roku kalendarzowym w określonym wymiarze godzinowym. Szczegółowe informacje na temat ODZ oraz narzędzie ułatwiające przeliczenie wymaganych godzin znajduje się na stronie PIBR pod adresem: https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#szkolenia

Zachęcamy do aktualizowania swojego stanu szkoleń wynikającego z obowiązku raportowania ODZ. Najwygodniejszą, a zarazem najszybszą formą zgłaszania szkoleń pozostaje w dalszym ciągu złożenie deklaracji ich odbycia za pośrednictwem indywidualnego konta biegłego rewidenta (dostępnego po zalogowaniu na stronie PIBR).

Odbyte szkolenia można także zgłaszać w formie papierowej, jak również przesyłając informacje na adres e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl