Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:29, 1.12.2022 r.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów na rok 2023

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów szkoleń ODZ, które będą prowadzone w 2023 r.

22 listopada 2021

W związku prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych na rok 2023 zwracamy się z prośbą o nadsyłanie propozycji nowych tematów szkoleń, które Państwa zdaniem powinny obowiązywać w 2023 r.

Propozycje nowego tematu prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. W formularzu - poza tematem - należy przedstawić zakres merytoryczny zagadnień, które w ramach tematu powinny być przedstawione podczas szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji autora materiałów szkoleniowych do wskazanego tematu. Uzupełnienie zakresu merytorycznego danego tematu pozwoli nam lepiej zrozumieć Państwa oczekiwania związane z proponowanym zagadnieniem.

Ze względu na przyjęty harmonogram prac prosimy o przesłanie odpowiedzi w terminie do 31 grudnia 2021 r. na adres dyrektor Centrum Edukacji PIBR: agnieszka.rozko@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl