Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:19, 1.02.2023 r.

Zmieniony międzynarodowy standard ODZ już w e-Bibliotece

Polskojęzyczna wersja zmienionego Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 7, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, jest już dostępna na stronie PIBR.

15 maja 2019

Dokument opracowała i zatwierdziła Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board™ – IAESB™). IAESB przygotowuje standardy edukacyjne, wskazówki i opracowania dotyczące kształcenia wstępnego, szkolenia zawodowych księgowych oraz działania w zakresie ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

MSE-7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Celem standardu jest zapewnienie, że przedstawiciele profesji księgowej będą podejmowali odpowiednie działania w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) w celu rozwijania i utrzymywania swoich kompetencji niezbędnych do pełnienia ich funkcji.

Adresatami standardu są organizacje członkowskie Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), jako odpowiedzialne za stworzenie w swoich ramach systemów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. MSE-7 powinien być także pomocny dla zawodowych księgowych, pracodawców, organów nadzoru, organów państwowych, organizacji edukacyjnych i wszelkich innych interesariuszy wspierających doskonalenie zawodowe przedstawicieli profesji księgowej.

MSE-7 akcentuje trzy główne zadania stojące przed organizacjami członkowskimi IFAC w kontekście doskonalenia zawodowego:

  • przyjęcie odpowiednich procedur pomiaru, monitorowania i przestrzegania zasad ODZ,
  • propagowanie znaczenia oraz zwiększanie zaangażowania swoich członków w kształcenie ustawiczne,
  • ułatwianie swoim członkom dostępu do zasobów i możliwości wynikających z ODZ.

Całość dokumentu w języku polskim dostępna jest w e-Bibliotece na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl