Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:59, 24.07.2024 r.

Zapraszamy do zgłaszania tematów szkoleń ODZ na 2024 rok

W związku prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych na rok 2024 zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadesłanie propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych (z wytycznych ODZ na 2023 r.), które rekomendują Państwo do utrzymania w wytycznych na 2024 r.

21 grudnia 2022

Jeżeli będą Państwo zainteresowani zarekomendowaniem propozycji nowego tematu prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza, w którym poza tematem należy przedstawić konspekt (zakres merytoryczny) zagadnień, które w ramach tematu powinny być przedstawione podczas szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów oraz ewentualnie propozycję autora materiałów szkoleniowych do wskazanego tematu. Uzupełnienie zakresu merytorycznego danego tematu pozwoli nam lepiej zrozumieć Państwa oczekiwania związane z proponowanym zagadnieniem.

Propozycje prosimy zgłaszać w terminie do 31 stycznia 2023 r. na adres: agnieszka.rozko@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl