Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:05, 8.12.2022 r.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o spoczywającym na każdym biegłym rewidencie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7 października 2022

Elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym w określonym wymiarze godzinowym.

Biegły rewidencie, powoli zbliżamy się do końca 2022 roku. Upewnij się, czy zrealizowane do tej pory szkolenia zapewniają Ci wywiązanie się z obowiązku.

Szczegółowe informacje na temat obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz aktualny wykaz planowanych szkoleń znajdują się na naszej stronie w zakładce „Szkolenia” pod adresem: https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#szkolenia

Warto pamiętać, że logując się na swoje indywidualne konto, każdy biegły rewident ma możliwość:

  • sprawdzenia informacji o ilości godzin odbytych szkoleń w każdym roku oraz w ramach trzyletniego cyklu - „Lista szkoleń biegłego rewidenta w okresie 2021-2023” (link tutaj)
  • uzupełnienia w formie elektronicznej oświadczenia o samokształceniu, bez konieczności drukowania i wysyłania tradycyjną pocztą (link tutaj).

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl