Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:15, 24.06.2024 r.

Biegły rewident w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie przyjmowania środków EU – zapraszamy na konferencję

RO KIBR w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Unią Metropolii Polskich zapraszają na konferencję „Audyt i rewizja oraz inne usługi biegłego rewidenta w jednostkach samorządu terytorialnego w okresach absorpcji środków z UE – wzajemne doświadczenia i kierunki dla nowego okresu programowania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi.
8 września 2016

Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego wymaga wielu nakładów o charakterze inwestycyjnym. Wsparciem okazują się często środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne niepodlegające zwrotowi. – Ale przyjmowanie kapitału zewnętrznego rodzi wiele problemów w tym z zakresu rachunkowości, które wymagają rozstrzygnięć w oparciu o przepisy krajowego prawa bilansowego oraz wspólnotowego w tym rozstrzygnięcia w oparciu o IPSAS (standardy raportowania instytucji publicznych). Dlatego współpraca audytorów z jednostkami samorządu terytorialnego jest szczególnie ważna – wyjaśnia Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, prezes Regionalnej Rady Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi. I dodaje, że wiele jednostek samorządu terytorialnego skorzystało już z doświadczeń, które przekazali biegli przy rozstrzyganiu problemów powstałych podczas badania jednostek samorządu terytorialnego w minionym okresie programowania. Obecny okres programowania i konieczność absorpcji środków z Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego rodzi kolejne problemy, a zatem zapotrzebowanie na usługi eksperckie. – Są jednostki samorządu terytorialnego, które nie wiedzą, że biegli rewidenci posiadają kompetencje, które mogą ich wspomóc w rozstrzyganiu problemów, nie tylko podczas rewizji sprawozdań finansowych ale również w rozwiazywaniu problemów dotyczących chociażby oceny ryzyka wybranego montażu finansowego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków z UE – dodaje Prezes oddziału łódzkiego KIBR.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź

Program konferencji.

Zapraszamy do rejestracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnictwo zalicza 8 godz. samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego.

Konferencja jest finansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl