Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:49, 24.02.2020 r.

FEE opracowało przegląd inicjatyw w zakresie wskaźników jakości badania

Federacja Europejskich Księgowych w swoim materiale informacyjnym zwraca uwagę na istniejące wskaźniki dotyczące jakości audytu. Zestawienie prezentuje także kluczowe różnice pomiędzy stosowanymi wskaźnikami.
31 października 2016

Materiał przedstawia przegląd zagadnień dotyczących wskaźników jakości badania (audit quality indicators, AQI), opracowanych przez dziewięć organizacji z różnych krajów świata, reprezentujących instytucje regulacyjne, organy nadzoru, organizacje zawodowe oraz firmy audytorskie.

Zdaniem Federacji stosowanie wskaźników jakości badania pomoże zwiększyć porównywalność i przejrzystość w zakresie poszczególnych zleceń badania oraz firm audytorskich. Inna ważna potencjalna korzyść płynąca z zastosowania wskaźników AQI dodatkowo wzmacniana jest przez przejrzystość informacji dostępnych dla potrzeb dyskusji z osobami sprawującymi nadzór i komitetami audytu, na przykład w procesie wyboru biegłego rewidenta. W ten sposób, wskaźniki AQI mogą pomóc firmom audytorskim w wykazaniu swojego zaangażowania w zapewnienie odpowiedniej jakości badania i stymulować konkurencję. Jeśli jednak wskaźniki jakości badania mają spełniać te funkcje, uzyskiwane na ich podstawie informacje muszą być porównywalne i interpretowane w odpowiednim kontekście. Dlatego międzynarodowa inicjatywa w zakresie wskaźników AQI jest zdaniem FEE najlepszym sposobem postępowania. – Różni interesariusze na arenie międzynarodowej powinni współdziałać, tak, by wypracować zestaw wskaźników jakości badania akceptowany w skali globalnej – czytamy w dokumencie FEE.

Przegląd inicjatyw w zakresie wskaźników jakości badania. Aktualizacja wydania z grudnia 2015 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl