KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie zmiany KSRF w brzmieniu MSB

Uchwała dotyczy treści załączników do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (przyjętych uchwałą Nr 2783/52/2015 KRBR z dnia 10.02.2015 r.).

27 stycznia 2017

Zmiany wynikały głównie z nowych przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dotyczyły one m.in. art. 65 tej ustawy, w tym celu badania oraz informacji, które powinny zostać wskazane w opinii z badania –np. oświadczenie, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

Przypominamy, że wciąż trwają prace nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach, których celem będzie m.in. wdrożenie postanowień unijnej reformy rynku audytu. Po wejściu w życie nowej ustawy opracowane zostaną nowe wytyczne dotyczące standardów zawodowych, w tym przykładowych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się 17 czerwca 2016 r. lub później.

Uchwała KRBR ws. zmiany KSRF w brzmieniu MSB oraz przykłady opinii z badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl