Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:22, 3.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania o nową ustawę o biegłych

Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o nową ustawę o biegłych rewidentach.

19 lipca 2017

Na stronie PIBR jest już dostępny materiał zbierający najczęstsze wątpliwości związane z przepisami nowej ustawy – i wyjaśniający je. Pytania zbierano przede wszystkim poprzez Konsultacje PIBR, dostępne dla biegłych rewidentów po zalogowaniu w portalu.

Ustawa weszła bez przepisów przejściowych i ten brak wywołuje na razie najwięcej niejasności. Biegli rewidenci pytali więc np. o wymogi wobec umów na badania zawartych jeszcze pod rządami starej ustawy, ale dotyczących usług, których wykonywanie rozpocznie się już po wejściu w życie nowej. Wiele pytań dotyczyło także określonych w art. 69 nowej ustawy zasad niezależności.

Swój zestaw pytań i odpowiedzi zaczyna też publikować Ministerstwo Finansów – na razie wyczerpująco omawia kwestię okresu, na jaki należy zawierać umowy o badanie ustawowe sprawozdań finansowych pod rządami nowej ustawy.

Gdzie znajdę odpowiedzi?

Pytania i odpowiedzi do ustawy dostępne są tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl