Odpowiedzi na pytania o nową ustawę o biegłych

Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o nową ustawę o biegłych rewidentach.

19 lipca 2017

Na stronie PIBR jest już dostępny materiał zbierający najczęstsze wątpliwości związane z przepisami nowej ustawy – i wyjaśniający je. Pytania zbierano przede wszystkim poprzez Konsultacje PIBR, dostępne dla biegłych rewidentów po zalogowaniu w portalu.

Ustawa weszła bez przepisów przejściowych i ten brak wywołuje na razie najwięcej niejasności. Biegli rewidenci pytali więc np. o wymogi wobec umów na badania zawartych jeszcze pod rządami starej ustawy, ale dotyczących usług, których wykonywanie rozpocznie się już po wejściu w życie nowej. Wiele pytań dotyczyło także określonych w art. 69 nowej ustawy zasad niezależności.

Swój zestaw pytań i odpowiedzi zaczyna też publikować Ministerstwo Finansów – na razie wyczerpująco omawia kwestię okresu, na jaki należy zawierać umowy o badanie ustawowe sprawozdań finansowych pod rządami nowej ustawy.

Gdzie znajdę odpowiedzi?

Pytania i odpowiedzi do ustawy dostępne są tutaj.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl