Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:03, 3.04.2020 r.

Dokument FEE (obecnie Accountancy Europe) o audycie wykonania zadań w sektorze publicznym dostępny po polsku

Federacja Europejskich Księgowych (obecnie Accountancy Europe) wydała dokument o audycie wykonania zadań w sektorze publicznym. Teraz biegli rewidenci mogą zapoznać się z polską wersją materiału. Tłumaczenie zapewniła Polska Izba Biegłych Rewidentów.

26 lipca 2017

Podobnie jak w przypadku rewizji finansowej, audyt wykonania zadań służy zapewnieniu, że podmioty sektora publicznego wywiązują się ze swoich obowiązków wobec obywateli, podatników, jednostek administracji rządowej zapewniających im finansowanie, a także powołanych przedstawicieli i innych interesariuszy. Audyt wykonania zadań to niezależne, obiektywne i rzetelne badanie opłacalności, wydajności i skuteczności instytucji publicznych, rządowych przedsięwzięć, systemów, operacji, programów i działań, mające na celu ich poprawę.
FEE w marcu 2015 roku wydało dokument „Audyt wykonania zadań w sektorze publicznym” („Performance Audit in the public sector”)., w którym wyjaśnia dlaczego audyt wykonania zadań jest istotny, jakie umiejętności są niezbędne do przeprowadzenia audytu wykonania zadań, w jakich krajach przeprowadza się audyty wykonania zadań oraz czy istnieją wytyczne i informacje na temat audytu wykonania zadań. Jeżeli biegli rewidenci przyjmują zlecenia w tym zakresie powinni stosować standardy audytu wykonania zadań (ISSAI), których wersja polska dostępna jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli. Dokument wyjaśnia podstawowe różnice pomiędzy celami i zakresami MSB stosowanymi w badaniach sprawozdań finansowych oraz ISSAI stosowanymi podczas kontroli wykonania zadań.

Kto odpowiada za audyt wykonania zadań w sektorze publicznym

W wielu krajach za przeprowadzenie audytu wykonania zadań odpowiadają najwyższe organy kontroli lub regionalne izby obrachunkowe. Poszczególne kraje różnią się pod względem sposobu przeprowadzania audytu wykonania zadań. W ramach jednego systemu prawnego mogą funkcjonować różnorodne podejścia do audytu wykonania zadań. Zdarza się, że przepisy krajowe zezwalają na przeprowadzenie audytu wykonania zadań przez zewnętrzne prywatne firmy audytorskie. Firmy audytorskie wykonują wówczas zlecenia w imieniu najwyższych organów kontroli lub regionalnych izb obrachunkowych. Niekiedy dysponują one dodatkową fachową wiedzą lub kompetencjami, ale ich zaangażowanie może też wynikać z krajowych przepisów, zgodnie z którymi część zadań musi zostać wykonana przez niezależnych biegłych rewidentów zatrudnionych w sektorze prywatnym. W przypadku, gdy firmy audytorskie przeprowadzają audyt wykonania zadań w imieniu najwyższych organów kontroli lub regionalnych izb obrachunkowych, dodatkowo występuje element dzielenia się wiedzą lub dobrymi praktykami. W Polsce w jednostkach sektora publicznego audyt wykonania zadań realizowany może być w ramach tzw. funkcji audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny realizować mogą albo zatrudnieni audytorzy wewnętrzni albo zewnętrzne firmy audytorskie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem FEE oraz polską wersją standardów ISSAI

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl