Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:33, 22.05.2022 r.

Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – ciąg dalszy

Accountancy Europe opublikowało rozwinięcie swojego raportu z 2015 r. Polska wersja jest już dostępna w e-Bibliotece.

24 kwietnia 2018

Dokument zawiera podsumowanie uwag otrzymanych przez organizację w odpowiedzi na raport „Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – kreowanie impulsu dla zmian”. Interesariusze zgłaszali pytania i komentarze przede wszystkim w trzech obszarach:

  • Zdaniem wielu z nich koncepcja raportów CORE & MORE wymaga wyjaśnienia, przedefiniowania i dalszego dopracowania oraz wytłumaczenia, w jaki sposób jest powiązana ze sprawozdawczością zintegrowaną. Pojawiła się np. obawa, że raporty przygotowane zgodnie z tą metodologią będą zbyt długie – tymczasem w założeniu AE postawienie akcentu na jakość zamiast na ilość informacji może dać w rezultacie krótsze raporty.
  • Kluczowe znaczenie ma to, aby jedna organizacja (lub grupa organizacji) wzięła na siebie zdecydowaną odpowiedzialność za ustalenie globalnego systemu sprawozdawczości niefinansowej opartego na ogólnych zasadach w celu zapewnienia określonego poziomu jakości i dyscypliny w tej sprawozdawczości
  • W przyszłości technologia w znaczący sposób zmieni sporządzanie i prezentację sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Cały dokument dostępny jest już w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl