AE wyjaśnia, jak ujawniać informacje naprawdę istotne

Accountancy Europe w dokumencie „Ujawnianie informacji naprawdę istotnych” i prezentuje   przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.

19 kwietnia 2017

Dokument stanowi praktyczną pomoc dla spółek, które zmagają się z problemami w raportowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego po raz pierwszy lub muszą uporać się z bardzo rozszerzonymi wymogami krajowymi. Opracowanie przygotowane przez Accountancy Europe prezentuje zestaw przykładowych ujawnień dla fikcyjnej spółki i przedstawia, jakiego rodzaju ujawnienia mogą być oczekiwane od tego rodzaju firmy wdrażającej wymogi Dyrektywy w zakresie:

  • Modelu biznesowego spółki
  • Kwestii istotności
  • Kwestii środowiskowych
  • Spraw społecznych i pracowniczych
  • Poszanowania praw człowieka
  • Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
  • Polityki różnorodności

Dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności jest najistotniejszą inicjatywą ustawodawczą promującą spójność w raportowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Komisja Europejska oszacowała, że Dyrektywa ta wywrze bezpośrednio wpływ na co najmniej sześć tysięcy spośród największych jednostek zainteresowania publicznego w Europie.

e-Biblioteka

Zachęcamy do zapoznania się z polską wersją publikacji Accountancy Europe, która dostępna jest w e-Bibliotece.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl