Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:55, 1.07.2022 r.

AE wyjaśnia, jak ujawniać informacje naprawdę istotne

Accountancy Europe w dokumencie „Ujawnianie informacji naprawdę istotnych” i prezentuje   przykładowe ujawnienia zgodnie z dyrektywą w sprawie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.

19 kwietnia 2017

Dokument stanowi praktyczną pomoc dla spółek, które zmagają się z problemami w raportowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego po raz pierwszy lub muszą uporać się z bardzo rozszerzonymi wymogami krajowymi. Opracowanie przygotowane przez Accountancy Europe prezentuje zestaw przykładowych ujawnień dla fikcyjnej spółki i przedstawia, jakiego rodzaju ujawnienia mogą być oczekiwane od tego rodzaju firmy wdrażającej wymogi Dyrektywy w zakresie:

  • Modelu biznesowego spółki
  • Kwestii istotności
  • Kwestii środowiskowych
  • Spraw społecznych i pracowniczych
  • Poszanowania praw człowieka
  • Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
  • Polityki różnorodności

Dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności jest najistotniejszą inicjatywą ustawodawczą promującą spójność w raportowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Komisja Europejska oszacowała, że Dyrektywa ta wywrze bezpośrednio wpływ na co najmniej sześć tysięcy spośród największych jednostek zainteresowania publicznego w Europie.

e-Biblioteka

Zachęcamy do zapoznania się z polską wersją publikacji Accountancy Europe, która dostępna jest w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl