Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:16, 19.05.2022 r.

Jak raportowano niefinansowo?

Fundacja Standardów Raportowania przeanalizowała pierwsze obowiązkowe raporty na temat informacji niefinansowych.

22 listopada 2018

Fundacja Standardów Raportowania i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowały infografikę, będącą wynikiem badania raportów rocznych przekazanych systemem ESPI przez emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW. Zostały one sprawdzone pod kątem spełniania wymogów z ustawy o rachunkowości, obligujących do sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Szczegółowej analizie poddano raporty emitentów przekraczających wymogi.

Spośród 167 notowanych na GPW spółek podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu niefinansowego, większość wybrała formę oświadczenia. Standardami, które stosowano przy tym najczęściej, były GRI G4 oraz Standard Informacji Niefinansowej stworzony przez FSR.

Cała infografika dostępna jest do ściągnięcia w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl