Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:41, 7.12.2023 r.

Głos KIBR ważny w debatach o odpowiedzialnym biznesie

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, wzięła udział w dwóch debatach organizowanych przez „Rzeczpospolitą” w ramach II edycji projektu „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Dyskusje dotyczyły zarządzania wiekiem oraz raportowania danych niefinansowych.

10 marca 2017

Temat pierwszej debaty to „Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy”. W siedzibie „Rzeczpospolitej” spotkali się: Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, Katarzyna Pacut, dyrektor ds. personalnych w Polfa Warszawa, Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznościowych w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Iwona Szmitkowska, vice prezes zarządu Work Service, Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, dr Anna Jawor-Joniewicz, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy I Spraw Socjalnych, Marzena Strzelczak, dyrektor generalna, członki zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oraz Michał Olbrychowski, dyrektor w Deloitte.

Zarządzanie wiekiem ważnie nie tylko w firmach

Zdaniem rozmówców zarządzanie wiekiem to nic innego jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli uwzględnianie potrzeb i oczekiwań różnych grup pracowników, we wszystkich procesach HR-owych. – Kładziemy nacisk na to, że różnice i podobieństwa różnych pokoleń są atutem firmy. Te cechy są potencjałem, który pracodawca może umiejętnie wykorzystać – powiedziała dr Jawor-Joniewicz.

Z kolei Ewa Sowińska podkreśliła, że temat nie jest jej obcy, ponieważ w tym roku zawód biegłego rewidenta będzie obchodził 25-lecie właśnie pod hasłem łączenia pokoleń. Zauważyła, że wielopokoleniowe środowisko jest dużym atutem profesji, ale także wyzwaniem dla samorządu. – Mamy ten szczególny przywilej, że nasze środowisko łączy przedstawicieli różnych pokoleń. Mamy młode osoby, które wchodzą co roku do zawodu, ale mamy też takie, które pracują i są wciąż aktywne, mając 90 lat. To pokazuje, że rozwiązaniem dla osób, które swoją karierę zawodową widzą w dojrzałym wieku, może być zawód biegłego rewidenta – powiedziała zastępca prezesa KRBR.

Przedstawicielka KIBR odniosła się również do kwestii mentoringu w procesie zarządzania wiekiem. Podkreśliła, że wzorcowym rozwiązaniem jest relacja mistrz – uczeń. – My jako biegli rewidenci też planujemy uruchomić projekt, który będzie wprowadzał młodych ludzi do zawodu. Uważamy że często jest tak, że same egzaminy nie sprawdzają bowiem pewnych kompetencji czy nawet gotowości do podjęcia pracy w naszym zawodzie z poziomu etyki, wartości i postaw – podkreśliła Ewa Sowińska.

- Należy unikać stereotypów. Trzeba bowiem dawać szansę zarówno ludziom młodszym, jak i tym starszym – powiedziała na sam koniec moderator debaty, Anita Błaszczak. – Wszyscy zgodziliśmy się, że to najważniejszy wniosek naszego spotkania – powiedziała już po debacie Ewa Sowińska.

Firmy muszą raportować niektóre dane niefinansowe

Temat drugiej debaty to: „Raportowanie niefinansowe: nowy obowiązek i wynikające z niego wyzwania oraz korzyści dla firm”. Na spotkaniu pojawili się: Ewa Sowińska, Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Irena Pichola, partner Deloitte, Jacqueline Kacprzak, koordynator ds. CSR i kontaktów z interesariuszami w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju, Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, Kamil Pluska-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, oraz Barbara Tęcza z Działu Sponsoringu Społecznego i CSR w PKN ORLEN S.A.

Już na samym początku dyskusji podkreślono, że właśnie teraz jest ten moment, kiedy trzeba zacząć przygotowywać się do składania raportu o danych niefinansowych. – Często podkreślamy, jako biegli rewidenci, że „porażka w przygotowaniach, jest przygotowaniem do porażki”. I rzeczywiście, tempo przygotowania takiego raportu nie może być zbyt szybkie, bo teraz w proces raportowania danych niefinansowych muszą być zaangażowane trochę inne osoby, niż do tej pory, gdy raportowanie niefinansowe nie było obowiązkowe – zauważyła Ewa Sowińska.

Zastępca prezesa KRBR podkreśliła również, jak ważną rolę w tego typu raportowaniu odgrywają audytorzy. – To właśnie biegli rewidenci muszą stwierdzić, czy nowy obowiązek sprawozdawczy został dopełniony. Musimy też sprawdzić, jaki wpływ mają dane niefinansowe na badane sprawozdanie finansowe – powiedziała Ewa Sowińska.

Wszyscy zgromadzeni goście bez zawahania zgodzili się, że trzeba dostosować się do nowych regulacji dotyczących raportowania danych niefinansowych, oraz że rynek dojrzał już, by takie raporty tworzyć. Jak podkreśliła prowadząca debatę, Anita Błaszczak, przyniesie to wiele korzyści nie tylko dla poszczególnych firm, ale i dla całej gospodarki.

KIBR po raz pierwszy obecny w projekcie „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”

Obie debaty eksperckie z udziałem Ewy Sowińskiej, zastępcy prezesa KRBR, odbyły się w ramach drugiej edycji projektu „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów. Patronami są: Deloitte, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Pracodawcy RP.

Na projekt składają się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole 1 i 3 marca br. oraz obszerna publikacja, która ukaże się 20 marca br. i będzie dystrybuowana wśród prenumeratorów dziennika „Rzeczpospolita” i „Parkiet”.

Zapraszamy do obejrzenia obu debat na stronie rp.pl

Zarządzanie wiekiem

Raportowanie niefinansowe

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl