Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:18, 25.01.2021 r.

Szwecja ponownie odkrywa wartość badania MŚP

Szwedzka Krajowa Izba Kontroli potwierdziła empirycznie, że zwolnienie MŚP z badania zwiększa ryzyko dla gospodarki.

21 marca 2018

Accountancy Europe przygotowało opis interesującego przypadku, dowodzącego korzyści płynących z audytu dla poszczególnych firm i całej gospodarki. W 2010 r. Szwecja zniosła wymóg prawny dotyczący badania małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2017 r. szwedzka Krajowa Izba Kontroli (KIK), niezależny organ szwedzkiego parlamentu, opublikowała raport pt. „Zniesienie obowiązku badania dla małych spółek kapitałowych – reforma, w której koszty przeważają nad korzyściami”. Za pomocą oceny skutków wykazano w nim, że badanie małych podmiotów jest cenne zarówno dla MŚP, jak i dla dobra publicznego.

KIK wskazał szereg negatywnych skutków zniesienia obowiązkowego audytu:

  • Firmy, które rezygnują z badania, odnotowują słabszy późniejszy wzrost, zarówno w sprzedaży netto, jak i w liczbie pracowników.
  • Oszczędności na kosztach dokonane przez firmy, które zrezygnowały z badania, są niewielkie; rentowność nie ulega poprawie.
  • Bez audytu ogólna przejrzystość jest mniejsza, a organy firmy oraz zewnętrzne instytucje mają mniej informacji do sprawowania kontroli i egzekwowania obowiązków prawnych w różnych obszarach.
  • Skłonność do rezygnacji z badania jest większa w branżach o wysokim ryzyku przestępczości gospodarczej i uchylania się od płacenia podatków.
  • Malejące tempo rozwoju może wskazywać, że firmy, które zrezygnowały z badania, płacą mniej podatków niż wcześniej.
  • Bez badania wzrasta liczba błędów w sprawozdaniach finansowych.

Dania uczy się na cudzych błędach

Raport szwedzkiej KIK wywołał debatę na temat konsekwencji zwolnienia MŚP z obowiązku badania w Danii. Duński próg dotyczący zwolnienia z badania został podniesiony trzy razy w ciągu ostatnich dwunastu lat — w latach 2006, 2010 i 2013. Duńskie Ministerstwo ds. Działalności Gospodarczej ogłosiło obecnie, że przeprowadzi badanie dotyczące konsekwencji złagodzenia obowiązku badania.

Cały dokument dostępny jest po polsku w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl