Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:51, 28.01.2022 r.

Głos KIBR na konferencji o zmianie przepisów

Monika Kaczorek, członek KRBR, zabierze głos w dyskusji na temat planowanych zmian we współpracy jednostki z biegłym rewidentem.

19 października 2015

O przewidywanych zmianach w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej i komitetu audytu będą mówili 4 listopada 2015 r. goście konferencji Centrum Edukacji PKF. Monika Kaczorek, członek KRBR, zabierze głos w dyskusji na temat planowanych zmian we współpracy jednostki z biegłym rewidentem.

Nowe regulacje europejskie wymuszają zmiany w funkcjonowaniu komitetów audytu i nadzoru właścicielskiego. - Ale zmiany nie ominą także wyboru audytora i współpracy jednostek z biegłymi rewidentami. Warto już dziś o tym rozmawiać - wyjaśnia Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która wystąpi na konferencji "Komitet audytu i rada nadzorcza w obliczu zasadniczych i koniecznych zmian. Planowane nowelizacje ustaw w 2016 r.".

Propozycje Ministerstwa Finansów przewidują m.in. przeniesienie regulacji dotyczących komitetu audytu z ustawy o biegłych rewidentach do kodeksu spółek handlowych. Walne zgromadzenie spółki ma z kolei być odpowiedzialne za powoływanie do komitetu audytu osoby spoza składu rady nadzorczej reprezentującej kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej.

Konferencja odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Sali Notowań - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej szczegółów na stronie organizatora. Zapraszamy do udziału.

Członkowie samorządu, po wpisaniu hasła KIBR, otrzymają 10% rabat na udział w wydarzeniu. Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3256

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl