Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:11, 23.05.2024 r.

Elektroniczne sprawozdania już wkrótce

Od października br. sprawozdania finansowe będą musiały powstawać w postaci elektronicznej – także w strukturze JPK.

23 lutego 2018

Zgodnie ze zmianami, które w ustawie o rachunkowości wprowadza nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdania finansowe będą sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdania mają być sporządzane w formacie JPK.

E-dokumenty będą składane w sądzie rejestrowym, który zamieści je w repozytorium dokumentów finansowych. Stamtąd będą przesyłane automatycznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS. W efekcie przedsiębiorcy wpisani do KRS nie będą już składali dokumentów sprawozdawczych osobno do US i sądów rejestrowych. 

Jednocześnie ustawodawca wskazał, iż w przypadku badania sprawozdania finansowego jednostki podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, od dnia 1 października 2018 r. sprawozdania z takiego badania należy sporządzać w postaci elektronicznej oraz opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Ww. zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Informacje na temat profilu zaufanego ePUAP, w tym instrukcja jego zakładania, dostępne są tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl