Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:33, 20.04.2021 r.

KNA zatwierdziła uchwały w sprawie standardów oraz zasad etyki

Komisja Nadzoru Audytowego poinformowała w formie komunikatu, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r. zatwierdziła do stosowania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie następujące uchwały KRBR:

29 marca 2018
  • uchwałę nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, którą wprowadzono Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 wydany przez IAASB,
  • uchwałę nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu, którą wprowadzono wydane przez IAASB: Międzynarodowe Standardy Badania, Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu, Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych, Międzynarodowe Standardy Usług Pokrewnych

w dotychczasowym brzmieniu tych standardów,

oraz

  • uchwałę nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)), wprowadzającą krajowe standardy badania w brzmieniu wybranych zmienionych standardów międzynarodowych wydanych przez IAASB; uchwała ma zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2018 r. lub później, z możliwością jej wcześniejszego stosowania,
  • uchwałę nr 2042/38/2018 KRBR z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

W treści uchwał określone są daty dotyczące stosowania poszczególnych grup standardów i zasad etyki.

Uchwała nr 2041/37a/2018 umożliwia kontynuację stosowania do 31 grudnia 2018 r. dotychczasowej uchwały nr 2783/52/2015. W związku z tym w sprawozdaniu z badania sformułowanie „Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.” proponujemy uzupełnić o zapis „w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu”. Ponadto aktualna pozostaje treść standardów zamieszczonych w naszej „Wyszukiwarce standardów”.

Oznacza to, że zakończył się trwający od 22 marca okres przejściowy dotyczący zasad przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług. Swoją aktualność tracą zatem zalecenia zawarte w informacjach KRBR z 21 i 23 marca.

Treść komunikatu KNA dostępna jest tutaj.

Treść uchwał KRBR wraz z załącznikami do nich dostępna jest w sekcji regulacje PIBR/uchwały KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl