Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:06, 24.06.2024 r.

e-Sprawozdawczość

Dla ułatwienia dotarcia i zapoznania się z różnymi informacjami dotyczącymi nowej tematyki związanej z e-sprawozdawczością przedstawiamy wydzieloną sekcję, w której zebraliśmy i ustrukturyzowaliśmy pomocne informacje i narzędzia.

Przypomnienie o nowym wymogu sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga! Wymóg e-podpisów
Elektroniczne sprawozdania już wkrótce

FAQ

Przejście do sekcji FAQ PIBR

Konsultacje z Ministerstwem Finansów

I. Uzyskane interpretacje

Tabelaryczne zestawienie pytań skierowanych do MF oraz zacytowane odpowiedzi udzielone przez Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF drogą mailową w dniach 5 i 15 kwietnia 2019 r.

Odpowiedź MF na pytanie dotyczącego tego, jaki jest skutek braku zachowania postaci elektronicznej lub struktury logicznej dla sprawozdania finansowego

II. Pytania oczekujące na odpowiedź
 
Brak

Pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Zaproszenie innych organizacji do współpracy

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl