e-Sprawozdawczość

Dla ułatwienia dotarcia i zapoznania się z różnymi informacjami dotyczącymi nowej tematyki związanej z e-sprawozdawczością przedstawiamy wydzieloną sekcję, w której zebraliśmy i ustrukturyzowaliśmy pomocne informacje i narzędzia.

Przypomnienie o nowym wymogu sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga! Wymóg e-podpisów
Elektroniczne sprawozdania już wkrótce

FAQ

Przejście do sekcji FAQ PIBR

Konsultacje z Ministerstwem Finansów

I. Uzyskane interpretacje
MF wyjaśnia kwestię daty e-podpisu e-sprawozdania

II. Pytania oczekujące na odpowiedź
Wykaz najczęściej pojawiających się pytań dotyczących elektronicznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania oraz podpisów elektronicznych wysłany do MF w dniu 26.11.2018 r.
Oczekujemy na odpowiedzi Resortu i spotkanie, na którym będzie dyskusja na ten temat.

Jaki jest skutek dla sprawozdania finansowego braku zachowania postaci elektronicznej lub struktury logicznej?

Pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Zaproszenie innych organizacji do współpracy

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl