Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:03, 16.07.2024 r.

Parkiet: Audytor nie może ulegać żadnej presji

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w rozmowie z „Parkietem” podsumowuje wpływ pandemii na biegłych rewidentów oraz opowiada, jakie trendy widać w branży audytu i jakie wyzwania na tę branżę czekają.

Parkiet

27 kwietnia 2021

W obszernym wywiadzie Barbara Misterska-Dragan wyjaśniła między innymi, z jakimi trudnościami mają do czynienia biegli rewidenci, którzy w czasach pandemii wydają opinię nt. oceny kontynuacji działalności. W jej opinii „Ocena zasadności przyjętego przez badaną jednostkę założenia kontynuacji działalności jest kwestią, która mocno rezonuje w naszym środowisku. Trzeba zwrócić uwagę na czynnik psychologiczny zadania, z którym się mierzymy. Wskutek niepewnej sytuacji gospodarczej w badanych firmach może się wzmocnić pokusa, aby pokazać sytuację lepszą, niż jest w rzeczywistości, i zminimalizować wagę stojących przed nimi wyzwań. Z drugiej strony rynek oczekuje, że biegły rewident przewidzi i wykaże wszelkie możliwe elementy ryzyka”. Jak stanowczo podkreśliła, „Biegły rewident nie powinien ulegać żadnej presji, lecz oceniając ewentualne zagrożenia kontynuacji, kierować się osądem zawodowym i stosować odpowiednie standardy badania, które pozwalają na odpowiednią reakcję”.

Zdaniem prezes KRBR należy pamiętać, gdzie leży granica odpowiedzialności biegłych rewidentów. Zaznacza, że „Nie dajemy zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej firmy ani skuteczności prowadzenia spraw firmy przez kierownictwo obecnie lub w przyszłości. To kierownik badanej jednostki, który posiada o niej największą wiedzę, powinien być przekonany i posiadać dowody potwierdzające przyjęte założenia kontynuacji działalności”. Barbara Misterska-Dragan ostrzega przed „przyjmowaniem nadmiernie optymistycznych założeń dotyczących prognoz czy biznesplanów. Założenia te mogą być formułowane świadomie bądź nieświadomie. Pogorszenie koniunktury skutkuje pokusami określanymi jako tzw. kreatywna czy oszukańcza rachunkowość”.

W dalszej części wywiadu prezes KRBR odpowiadała na pytania związane z tendencjami na rynku audytu. W jej opinii nieuzasadnione są obawy, że raportowanie finansowe będzie tracić na ważności. Zdaniem Barbary Misterskiej-Dragan „Zmieniać się mogą oczekiwania interesariuszy. Sprawozdania za 2020 r. będą przez nich wnikliwie analizowane, dotyczyć to będzie też sprawozdania biegłego rewidenta. Czujemy tę odpowiedzialność jako środowisko, czujemy też, że testowana będzie nasza niezależność - w kontekście prób pokazania lepszej niż w rzeczywistości kondycji niektórych jednostek. To będzie też test dla spółek, na ile otwarcie komunikować będą się z rynkiem. Rośnie zainteresowanie komitetów audytu w zakresie czynników ryzyka, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Interesariusze będą też oczekiwać od firm, żeby mówiły o wpływie działalności na środowisko, lokalną społeczność, pracowników. A to z kolei oznacza, że rosnąć będzie rola informacji niefinansowej”.

Zachęcamy do lektury całości wywiadu, który ukazał się w związku z publikacją „XX Rankingu Audytorów”. Jego skrócona wersja dostępna jest także online na stronie.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl