Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:46, 24.07.2024 r.

Unijne rozporządzenie dotyczące badań obowiązuje, ale są wątpliwości

W obszernej rozmowie Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia, co dla rynku oznacza wejście w życie unijnego rozporządzenia zmieniającego rynek badań jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo Finansów miało czas do 17 czerwca 2016 r. na wdrożenie do polskiej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zmian wynikających m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Choć ustawy nie ma, obowiązuje unijne rozporządzenie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.   Zdaniem Krzysztofa Burnosa, niektóre wymogi rozporządzenia, powinny być doprecyzowane w ustawie, więc na razie ciężko będzie je zastosować. - Przykładowo zgodnie z unijnym rozporządzeniem Komisja Nadzoru Audytowego powinna mieć możliwość nakładania na firmy audytorskie i biegłych rewidentów kar finansowych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w badaniach jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Natomiast samo rozporządzenie nie mówi ani o wysokości kary ani o procedurach ich nakładania - wyjaśnia. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie stosować nowe przepisy m.in. odnośnie obowiązku rotacji firmy audytorskiej, usług zakazanych czy treści sprawozdania z badania JZP.   Z raportu stworzonego przez Federację Europejskich Księgowych (FEE) wynika, że większość krajów nie wdrożyła jeszcze zmian. - W związku z tym mamy więc nadzieje, że ta kary za brak implementacji zostaną odsunięte w czasie

Dziennik Gazeta Prawna

27 czerwca 2016

W obszernej rozmowie Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia, co dla rynku oznacza wejście w życie unijnego rozporządzenia zmieniającego rynek badań jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo Finansów miało czas do 17 czerwca 2016 r. na wdrożenie do polskiej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zmian wynikających m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Choć ustawy nie ma, obowiązuje unijne rozporządzenie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

 

Zdaniem Krzysztofa Burnosa, niektóre wymogi rozporządzenia, powinny być doprecyzowane w ustawie, więc na razie ciężko będzie je zastosować. - Przykładowo zgodnie z unijnym rozporządzeniem Komisja Nadzoru Audytowego powinna mieć możliwość nakładania na firmy audytorskie i biegłych rewidentów kar finansowych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w badaniach jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Natomiast samo rozporządzenie nie mówi ani o wysokości kary ani o procedurach ich nakładania - wyjaśnia. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie stosować nowe przepisy m.in. odnośnie obowiązku rotacji firmy audytorskiej, usług zakazanych czy treści sprawozdania z badania JZP.

 

Z raportu stworzonego przez Federację Europejskich Księgowych (FEE) wynika, że większość krajów nie wdrożyła jeszcze zmian. - W związku z tym mamy więc nadzieje, że ta kary za brak implementacji zostaną odsunięte w czasie. Liczę, że nieformalnie kraje dostaną więcej czasu na wdrożenie tych zmian - mówi Prezes samorządu biegłych rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl