Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:43, 16.07.2024 r.

Podatki na cenzurowanym

Pojawił się pomysł, żeby przedsiębiorstwa w Polsce ujawniały w sprawozdaniach finansowych informacje na temat prowadzonej polityki podatkowej. Ministerstwo jest na „tak". Na posiedzeniach FEE i IFAC trwają dyskusje nad wprowadzeniem obowiązku ujawniania prowadzonej przez firmy polityki podatkowej w ich sprawozdaniach. Teraz takiego powszechnego obowiązku nie ma i biegły rewident nawet nie może odnieść się do tej kwestii. – Tymczasem często agresywne polityki podatkowe stanowią ryzyko, którego inwestorzy oraz kredytodawcy nie akceptują – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.   Wprowadzenie obowiązku ujawnienia informacji podatkowych rozważa m.in. Dania. Wprowadziła je już Wielka Brytania. Wymaga od dużych przedsiębiorstw ujawniania przyjętych strategii podatkowych. – Muszą pokazywać nie tylko, ile podatku płacą w poszczególnych krajach, ale też jaka jest ich polityka wobec niejasnych regulacji podatkowych oraz kiedy korzystają z doradców – mówi Burnos. I dodaje, że nie można zakazać firmom optymalizacji zgodnej z prawem, ale jeśli bazuje ona na lukach w przepisach i nie jest zgodna z tzw

Rzeczpospolita

15 grudnia 2016

Pojawił się pomysł, żeby przedsiębiorstwa w Polsce ujawniały w sprawozdaniach finansowych informacje na temat prowadzonej polityki podatkowej. Ministerstwo jest na „tak".


Na posiedzeniach FEE i IFAC trwają dyskusje nad wprowadzeniem obowiązku ujawniania prowadzonej przez firmy polityki podatkowej w ich sprawozdaniach. Teraz takiego powszechnego obowiązku nie ma i biegły rewident nawet nie może odnieść się do tej kwestii. – Tymczasem często agresywne polityki podatkowe stanowią ryzyko, którego inwestorzy oraz kredytodawcy nie akceptują – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 

Wprowadzenie obowiązku ujawnienia informacji podatkowych rozważa m.in. Dania. Wprowadziła je już Wielka Brytania. Wymaga od dużych przedsiębiorstw ujawniania przyjętych strategii podatkowych. – Muszą pokazywać nie tylko, ile podatku płacą w poszczególnych krajach, ale też jaka jest ich polityka wobec niejasnych regulacji podatkowych oraz kiedy korzystają z doradców – mówi Burnos. I dodaje, że nie można zakazać firmom optymalizacji zgodnej z prawem, ale jeśli bazuje ona na lukach w przepisach i nie jest zgodna z tzw. intencją ustawodawcy, to rodzi się pytanie o odpowiedzialność i uczciwość społeczną takich działań.

 

– Pozytywnie oceniamy prowadzone na forum unijnym prace legislacyjne, które mają na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego i skłonienie międzynarodowych grup kapitałowych do płacenia podatków tam, gdzie faktycznie prowadzą działalność, a gdzie mają największe możliwości optymalizacji podatkowej – odpowiedziało gazecie Ministerstwo Finansów.

 

Środowisko doradców podatkowych sceptycznie odniosło się do propozycji.

 

cały artykuł:
http://www.rp.pl/Finanse/312139874-Podatki-na-cenzurowanym.html#ap-1

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl