Stanowisko resortu finansów ws. klasyfikowania SFCR

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Gazeta Ubezpieczeniowa

26 września 2017

Zdaniem resortu usługa badania SFCR nie stanowi usługi badania ustawowego ani badania dobrowolnego w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, stanowi natomiast usługę atestacyjną. – Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach usługi czynności rewizji finansowej nie są usługami zabronionymi i mogą być świadczone przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego tej samej jednostki – czytamy w gazecie.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl