Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:18, 16.07.2024 r.

Stanowisko resortu finansów ws. klasyfikowania SFCR

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Gazeta Ubezpieczeniowa

26 września 2017

Zdaniem resortu usługa badania SFCR nie stanowi usługi badania ustawowego ani badania dobrowolnego w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, stanowi natomiast usługę atestacyjną. – Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach usługi czynności rewizji finansowej nie są usługami zabronionymi i mogą być świadczone przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego tej samej jednostki – czytamy w gazecie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl