Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:10, 9.12.2023 r.

Nowe wyzwania dla rad nadzorczych i ich komitetów audytu

Już za rok spółki giełdowe czekają zmiany w związku z wejściem w życie postanowień unijnej reformy rynku audytorskiego. Unijna dyrektywa zmieni m.in. formę raportowania biegłego rewidenta. Raport będzie obejmował między innymi opis najbardziej znaczących rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania oraz podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka. Dzięki temu użytkownicy sprawozdań będą mieli dostęp do szerszej wiedzy na temat kondycji finansowej spółki oraz czynników ryzyka związanych z prowadzoną działalnością. Zacieśnieniu ulegnie też współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu w firmie. Dyrektywa wprowadza wymóg sporządzenia przez audytora dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu. Powinien on opisywać metodologię badania i opisywać wszelkie napotkane nieprawidłowości w zakresie kontroli i nadzoru

Dziennik Gazeta Prawna

20 października 2015
Już za rok spółki giełdowe czekają zmiany w związku z wejściem w życie postanowień unijnej reformy rynku audytorskiego. Unijna dyrektywa zmieni m.in. formę raportowania biegłego rewidenta. Raport będzie obejmował między innymi opis najbardziej znaczących rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania oraz podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka. Dzięki temu użytkownicy sprawozdań będą mieli dostęp do szerszej wiedzy na temat kondycji finansowej spółki oraz czynników ryzyka związanych z prowadzoną działalnością. Zacieśnieniu ulegnie też współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu w firmie. Dyrektywa wprowadza wymóg sporządzenia przez audytora dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu. Powinien on opisywać metodologię badania i opisywać wszelkie napotkane nieprawidłowości w zakresie kontroli i nadzoru. Ma się też zwiększyć niezależność komitetów audytu i biegłych rewidentów - dyrektywa zakłada, że większość członków komitetu audytu powinna spełniać warunki niezależności, na firmy audytorskie nałożone zostaną natomiast ograniczenia związane z wykonywaniem niektórych usług dodatkowych, unijna reforma zakłada też obowiązkową rotację firm audytorskich.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl