Większe wyzwania przed radami nadzorczymi

Nowe regulacje europejskie będą wymagały od organów spółki odpowiedniego przygotowania. Zmianie ulegnie m.in. forma raportowania biegłego rewidenta - audytor będzie teraz musiał przygotować sprawozdanie zawierające większą ocenę kondycji finansowej spółki, opis rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka

Rzeczpospolita

5 listopada 2015
Nowe regulacje europejskie będą wymagały od organów spółki odpowiedniego przygotowania. Zmianie ulegnie m.in. forma raportowania biegłego rewidenta - audytor będzie teraz musiał przygotować sprawozdanie zawierające większą ocenę kondycji finansowej spółki, opis rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka. Zacieśni się też współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl