Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:51, 3.10.2023 r.

Większe wyzwania przed radami nadzorczymi

Nowe regulacje europejskie będą wymagały od organów spółki odpowiedniego przygotowania. Zmianie ulegnie m.in. forma raportowania biegłego rewidenta - audytor będzie teraz musiał przygotować sprawozdanie zawierające większą ocenę kondycji finansowej spółki, opis rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka

Rzeczpospolita

5 listopada 2015
Nowe regulacje europejskie będą wymagały od organów spółki odpowiedniego przygotowania. Zmianie ulegnie m.in. forma raportowania biegłego rewidenta - audytor będzie teraz musiał przygotować sprawozdanie zawierające większą ocenę kondycji finansowej spółki, opis rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka. Zacieśni się też współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl