Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:29, 1.04.2020 r.

W CSR powinny być zaangażowane wszystkie organy spółki

CSR to filozofia prowadzenia biznesu. Dlatego powinny być w niego zaangażowane zarówno zarząd jak i rada nadzorcza spółki. O roli kluczowych organów w firmie we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali 19 listopada uczestnicy konferencji, której jednym z partnerów był KIBR.

24 listopada 2015

Ponad 50 osób w tym wielu biegłych rewidentów wzięło udział w konferencji o „Praktykach odpowiedzialnego biznesu – rola zarządów i rad nadzorczych". W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych i trzech prelekcji eksperci mówili o tym, jak przekonać kluczowe organy w spółce do włączenia się w politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i dlaczego to takie ważne. Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wspominała, że ważną rolę będą mieli tu do odegrania biegli rewidenci, jako partnerzy rady nadzorczej i zarządu. Temat jest szczególnie aktualny – w połowie przyszłego roku w życie wchodzą w życie postanowienia unijnej dyrektywy nakładające na największe firmy obowiązek raportowania niektórych danych niefinansowych. Raporty w nowym kształcie spółki będą musiały wykonać już w 2017 roku. Nowy obowiązek będzie dotyczył w Polsce blisko 300 spółek.

 

Konferencja CSR
Ewa Sowińska, Mirosław Kachniewski, Jacqueline Kacprzak oraz Ewa Zamościńska mówili o roli zarządów i rad nadzorczych w stymulacji odpowiedzialnego biznesu w spółkach.

 

Rady nadzorcze muszą dostrzegać wartość CSR

O roli zarządów i rad nadzorczych w stymulacji odpowiedzialnego biznesu w spółkach mówili uczestnicy obu paneli dyskusyjnych. Zdaniem Ewy Sowińskiej, dla biegłych rewidentów rada nadzorcza jest zawsze pierwszym kontaktem w spółce. – Dlatego w momencie gdy kwestie niefinansowe stanowią już 84 proc. wartości spółek, nie wyobrażam sobie, żeby rada nie była aktywna na polu CSR – przyznała. CSR to filozofia prowadzenia biznesu, firmy muszą stosować pewne standardy, jeśli rada tego nie dostrzega i nie zadaje zarządowi pytań o sposób zarządzania przedsiębiorstwem, to znaczy, że coś w firmie działa źle – wtórowała jej Jacqueline Kacprzak, sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki. Ale do tego – przyznali zgodnie uczestnicy panelu – rada musi być dojrzała i jasno zdefiniować swoje cele. Ewa Sowińska przyznała, że to też duża rola biegłych rewidentów, aby edukować i promować wśród rad nadzorczych ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Rada powinna być na to gotowa, bo w przyszłości to inni interesariusze będą wymagać od organów spółki takiego sposobu prowadzenia biznesu – dodała.

Odpowiedzialny biznes wzmacnia wartość spółki

Ale w CSR powinien być zaangażowany także zarząd spółki. CSR to sposób zarządzania, cele biznesowe w firmie powinny być obudowane wartościami, w które wierzy zarząd spółki, bo to on utożsamia strategię oraz wizję i misję firmy – bezwzględnie powinien się włączyć w CSR – przekonywał Paweł Bujnowski, dyrektor biura Relacji Inwestorskich grupy Lotos. Spytany o to, jak przekonać zarząd do tej aktywności wyjaśnił, że korzyściami płynącymi z prowadzenia firmy w sposób odpowiedzialny – dla niego takimi korzyściami jest przede wszystkim bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyk wystąpienia kryzysów w firmie. CSR to też większa transparentność firmy, której dziś coraz częściej oczekują interesariusze. To też efekt pojawienia się nowej klasy świadomych inwestorów. Dlatego, jego zdaniem, raporty zintegrowane będą coraz bardziej zyskiwały na ważności.

KIBR wśród partnerów wydarzenia

Partnerami konferencji zainicjowanej przez firmę CSRinfo zostali Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Instytut Dyrektorów, Instytut Audytorów Wewnętrznych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Patronat honorowy objęły Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa. Partnerami strategicznymi zostali Grupa Lotos i GAZ-SYSTEM.

 

Konferencja CSR
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, na co warto zwrócić uwagę w tematyce CSR będąc członkiem zarządu, poznali też praktyczne wskazówki związane nie tylko z nowymi trendami zrównoważonego rozwoju, ale i obowiązkową sprawozdawczością pozafinansową spółek.

 

Planowane spotkania regionalne

W ramach projektu „Rola zarządów i rad nadzorczych w rozwoju standardów i praktyk odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w spółkach” planowane są także regionalne konferencje: 27 listopada we Wrocławiu, 30 listopada w Katowicach, 1 grudnia w Gdańsku i 2 grudnia w Łodzi. W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z organizatorem: Biuro@csrinfo.org, +48 795 196 739.

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla członków rad nadzorczych”, który prezentuje praktyki odpowiedzialnego biznesu dla zarządzających. KIBR jest jednym z partnerów projektu.

 

Konferencja CSR
KIBR był też partnerem gdańskiej edycji Sustainability Reporting Week – w dniach 26-30 października 2015 r. w pięciu miastach Polski odbył się cykl spotkań poświęconych kwestiom sprawozdawczości pozafinansowej. W trakcie spotkania w Gdańsku, Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i członek grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki, mówiła uczestnikom o roli biegłego rewidenta w procesie raportowania danych pozafinansowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl