Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:16, 6.07.2022 r.

Nowy dokument IAASB o jakości badań

W e-Bibliotece dostępne jest tłumaczenie Ramowych założeń zapewnienia jakości badania.

7 czerwca 2019

Ramowe założenia zapewnienia jakości badania: kluczowe elementy składające się na środowisko jakości badania sprawozdań finansowych to przygotowany przez IAASB dokument, w którym opisano czynniki wkładu, procesu i wyników, składające się na jakość badania sprawozdań finansowych na poziomie zlecenia, firmy audytorskiej i w ujęciu krajowym. Ramowe założenia podkreślają równocześnie wagę odpowiednich relacji pomiędzy interesariuszami oraz poszczególnych czynników środowiskowych.

Jak zaznaczają autorzy, Ramowe założenia mają na celu podnoszenie świadomości co do kluczowych elementów jakości badania, a przez to zachęcanie biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz innych interesariuszy do wspierania dalszej poprawy jakości badania w poszczególnych środowiskach. Ramowe założenia stosuje się do badania sprawozdań finansowych wszystkich jednostek, niezależnie od ich rozmiaru, charakteru i złożoności. Mają one również zastosowanie do wszystkich firm audytorskich, niezależnie od ich wielkości, także do firm wchodzących w skład sieci lub stowarzyszeń.

Dokument można bezpłatnie pobrać w e-Bibliotece na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl