Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:06, 24.03.2023 r.

20 października minął termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. minął termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

4 listopada 2019

Firmom audytorskim, które nie przekazały powyższej informacji, przypominamy o konieczności pilnego wywiązania się z obowiązku informacyjnego wobec KNA.

Brak możliwości przyjęcia do wyliczenia stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru, kompletnych prognoz, może skutkować przyjęciem wyższej stawki procentowej, co może stanowić zbyt duże obciążenie firm audytorskich.

Przypominamy jednocześnie w imieniu KNA, że została przygotowana usługa ePUAP, która umożliwia firmom audytorskim elektroniczne wypełnienie formularza dotyczącego prognoz przychodów. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej KNA.

KNA zachęca do skorzystania z tej formy przekazywania informacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl