Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:19, 1.02.2023 r.

Raportowanie odpowiedzialności i odpowiedzialne raportowanie

Przedsiębiorców i audytorów czeka w najbliższym czasie szereg wyzwań. Pojawi się nowy obowiązek raportowania części danych niefinansowych. Zmienią się też obowiązki sprawozdawcze w związku z wejściem w życie unijnej reformy audytu oraz wprowadzeniem międzynarodowych standardów badania.

13 grudnia 2016

O tym, jaki wpływ te zmiany będą miały na profesję biegłych rewidentów oraz ich współpracę z przedsiębiorcami rozmawiali uczestnicy konferencji „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie” zorganizowanej 29 listopada przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

Raportowanie odpowiedzialności i odpowiedzialne raportowanie

W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się̨ też ustawa o biegłych rewidentach. O tym, co oznacza to w praktyce i jakie konsekwencje niesie to dla audytorów i badanych firm, rozmawiali eksperci i uczestnicy konferencji „Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie” – pierwszej z cyklu planowanego przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze. – Nasze miasto jest otwarte na międzyśrodowiskowe dyskusje, integrujące świat biznesu, nauki i biegłych rewidentów. Spotkanie w takim gronie to okazja do wymiany doświadczeń́ wynikających z różnych lokalnych, branżowych i sektorowych uwarunkowań́ – mówił otwierając konferencję Jacek Wegner, prezes Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

Raportowanie odpowiedzialności

Żyjemy w świecie ciągłej i coraz szybszej zmiany. Zmieniają̨ się̨ towarzyszące nam każdego dnia technologie, sposoby komunikacji, a w ślad za nimi zmieniają̨ się̨ i biznes, i jego otoczenie. Zysk mierzony pieniądzem wydaje się̨ co prawda nadal głównym wyznacznikiem biznesowego sukcesu, ale coraz częściej i coraz uważniej przyglądamy się̨ również̇ innym, niematerialnym wartościom, nierozerwalnie związanym z działalnością̨ firm. O rosnącym znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu a także raportowania niefinansowego oraz roli biegłych rewidentów w CSR rozmawiali uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego: Ewa Sowińska – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, prof. dr hab. Zbysław Dobrowolski – Dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Łodzi, Teresa Aldea – doradca ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Ecodea oraz Maciej Karnicki – prezes zarządu Swiss Krono sp. z o.o. w Żarach.

 – Etyka, stosunek do pracownika czy podwykonawców, troska o naturę̨, wspieranie lokalnych społeczności i środowisk potrzebujących, wszystko to, co kryje się̨ pod hasłem społecznej odpowiedzialności biznesu, ma w dzisiejszym świecie wpływ na wymierną wycenę̨ biznesu – mówił Jacek Wegner. Na tę zależność zwróciła uwagę także Ewa Sowińska. Jej zdaniem społeczna odpowiedzialność́ biznesu cieszy się̨ w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem i jest coraz lepiej rozumiana. – Wciąż̇ jednak wydaje się̨, że w przewadze są̨ ci, którzy utożsamiają̨ CSR głównie z działaniami wizerunkowymi, marketingowymi lub z dobroczynnością̨. Wiele polskich firm dopiero debatuje nad tym, czy i po co wdrażać́ strategie CSR lub czy, po co i jak raportować́, jeśli już̇ takie działania podjęły – wyjaśniała Ewa Sowińska. Choć́ obowiązek raportowania obejmie na razie dużych graczy – banki i instytucje finansowe, spółki giełdowe i inne jednostki zainteresowania publicznego, które spełniają̨ określone kryteria poziomu zatrudnienia oraz progu aktywów lub obrotu – to również̇ ci mniejsi powinni mieć́ świadomość́ wagi zarówno działań́ CSR dla biznesu, jak i przejrzystego ich opisywania, zgodnego z przyjętymi standardami. Zdaniem Teresy Aldei 95 proc. największych korporacji na świecie publikuje raporty społeczne, do tego 67 proc. inwestorów deklaruje, że zawsze korzysta z informacji niefinansowych podejmując decyzje inwestycyjne, a aż 89 proc. inwestorów uważa że raporty CSR są „niezbędne” lub „bardzo ważne”. – W czasach, w których istotne dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych jest nie tylko to, jak wydajemy zarobione pieniądze, ale przede wszystkim to, w jaki sposób je zarabiamy, świadomość́ i wiedza dotyczące otwartej komunikacji danych niefinansowych są̨ bardzo ważne. Warto o tym dyskutować́, nie tylko na centralnym poziomie stolicy, ale również̇ lokalnie. Dlatego dziś́ jesteśmy w Zielonej Górze i z przyjemnością̨ inaugurujemy cykl konferencji. Jestem pewna sukcesu tej inicjatywy – dodała Ewa Sowińska.

Odpowiedzialne raportowanie

Ale nadchodzące czas to dla środowiska audytorów także szereg zmian w praktyce biegłego rewidenta. O zmianach w ustawie o biegłych rewidentach oraz nowych międzynarodowych standardach badania rozmawiali uczestnicy drugiej dyskusji panelowej: Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Maciej Ostrowski – prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Poznaniu, prof. dr hab. Bogdan Ślusarz – Uniwersytet Zielonogórski, prezes zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Piotr Ostręga – biegły rewident, główny księgowy, Stelmet S.A. oraz Jacek Wegner – prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Zielonej Górze.

– Wchodząca w życie unijna reforma rynku audytorskiego przyniesie m.in. zmiany w roli biegłego rewidenta i jego współpracy z badanymi firmami. Wzrośnie jakość́ komunikacji miedzy audytorem a organami spółki. A raport, opinia z badania oraz sprawozdanie dla komitetu audytu mają stanowić́ podstawowe źródło informacji o kondycji finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa – mówił Krzysztof Burns, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Ale wzrośnie także odpowiedzialność́ za wywiązywanie się̨ z obowiązków sprawozdawczych. Poniesie ją już̇ nie biegły rewident, ale solidarnie organy zarządcze i nadzorcze badanej spółki. Pojawiły się̨ także poważne sankcje za niepublikowanie sprawozdań́ finansowych i opinii z badania. Rynek coraz bardziej dostrzega wagę̨ informacji finansowej i rolę biegłych rewidentów w poświadczaniu tej informacji. A ta wzrośnie jeszcze w najbliższym czasie w związku z wejściem w życie międzynarodowych standardów badania. O nowych obowiązkach związanych z MSB mówiła na konferencji Barbara Misterska-Dragan.

– Ważne, żeby środowisko biegłych rewidentów było gotowe wyjść́ naprzeciw tym nowym oczekiwaniom. Miedzy innymi dlatego cenne są̨ takie inicjatywy, jak dzisiejsza konferencja w Zielonej Górze – dodał Krzysztof Burnos.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl