Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:43, 24.03.2023 r.

MF o rotacji firmy audytorskiej współpracującej z JZP

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak uchylenie przepisu art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach wpływa na rotację firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe JZP.

27 maja 2020

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) (Dz. U. 568), która weszła w życie 31 marca 2020 r. dokonała m.in. nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, poprzez wykreślenie art. 134 ust. 1. Przepis ten określał maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego (JZP) przez tą samą firmę audytorską i jej sieć na 5 lat. Tym samym odnośnie do rotacji firm audytorskich badających JZP obecnie zastosowanie mają wprost przepisy rozporządzenia UE nr 537/2014 (art. 17 ust. 1 akapit drugi). Zmiana została wprowadzona bez przepisów przejściowych w związku z czym KRBR zwróciła się do MF z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

Po wykreśleniu art. 134 ust. 1 ustawy nieprzerwany okres zatrudnienia tej samej firmy audytorskiej lub firmy z jej sieci do badania ustawowego sprawozdań finansowych JZP nie może trwać dłużej niż dziesięć lat. W konsekwencji oznacza to, że:

  • W przypadku JZP, dla których rok 2020 byłby np. 5-rokiem współpracy z tą samą firmą audytorską w zakresie badania ustawowego (lub też 6 lub 7 w przypadku uzyskania zgody KNF na podstawie art. 17 ust. 6 rozporządzenia UE nr 537/2014) kontynuowanie współpracy jest nadal możliwe, do osiągnięcia maksymalnego 10-letniego okresu współpracy.
  • W przypadku JZP, która przed upływem maksymalnego okresu współpracy z tą samą firmą audytorską, wynoszącym obecnie 10 lat, zaprzestała współpracy z daną firmą audytorską (np. po upływie 5 lat) taka firma audytorska nie podlega obowiązkowej 4-letniej karencji.
  • W przypadku, jeśli po wejściu w życie przepisów rozporządzenia UE nr 534/2014 tj. 16 czerwca 2014 r. współpraca pomiędzy JZP a firmą audytorską w zakresie badania ustawowego zakończyła się po 5 latach z uwagi na obowiązujący dotychczas (a uchylony) przepis art. 134 ust. 1 (5 letnia rotacja), JZP może nawiązać ponownie współpracę z tą firmą audytorską, bez względu na okres, jaki upłynął od jej zakończenia, na maksymalny okres kolejnych 10 lat.
  • Zgodnie z art. 41 rozporządzenia UE nr 537/2014, obowiązek zmiany przez JZP dotychczasowej firmy audytorskiej na nową firmę audytorską w celu przeprowadzenia badania ustawowego za okresy rozpoczynające się po 16 czerwca 2016 roku, uzależniony jest od długości nieprzerwanej współpracy jednostki z firmą audytorską w momencie wejścia w życie przepisów rozporządzenia UE nr 537/2014 (tj. 16 czerwca 2014 r.).

Jednocześnie przypominamy, że nie zostały uchylone przepisy art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o biegłych rewidentach. A zatem, kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej JZP przez okres dłuższy niż 5 lat, a karencja w ponownym przeprowadzeniu badania wynosi co najmniej 3 lata od zakończenia ostatniego badania. W tym czasie nie może on brać udziału w badaniu tej jednostki.

Pytanie do MF dostępne jest tutaj.

Z odpowiedzią MF można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl