Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:12, 9.12.2023 r.

Zastępowanie firmy audytorskiej – wskazówki PIBR

Udostępniamy wskazówki PIBR dotyczące zapewnienia dostępu do informacji i akt badania w przypadku zastępowania firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

28 maja 2021

„Wskazówki dotyczące zapewnienia dostępu do wszelkich informacji w przypadku zastępowania firmy audytorskiej (dalej „FA”) inną FA” dostępne są tutaj.

Wskazówki nie ustanawiają nowych wymogów dla firm audytorskich ani dla biegłych rewidentów, gdyż te są określone przez przepisy prawa oraz krajowe standardy badania. Opracowanie jest przypomnieniem i kompilacją postanowień określonych w: ustawie o biegłych rewidentach, rozporządzeniu nr 537/2014 (jeśli ma zastosowanie), kodeksie etyki IESBA oraz KSB 510 „Zlecenia badania po raz pierwszy – stany początkowe”.

W opracowaniu podkreślono, że proces zastępowania jest naturalnym procesem występującym w działalności każdej firmy audytorskiej. W procesie tym powszechnie występuje wymienność ról - w zależności od okoliczności dana firma jest firmą zastępowaną lub zastępującą.

Materiał proponuje rodzaj dobrych praktyk. Zasadą powinno być udostępnienie przez zastępowaną firmę audytorską, bez zbędnej zwłoki, akt badania i zapewnienie dostępu do wszelkich informacji na temat badanej jednostki i jej ostatniego badania dla zastępującej firmy audytorskiej, na jej wniosek, z zachowaniem należytej ochrony przekazywanych danych i tajemnicy zawodowej.

Zakres przeglądu akt badania, w tym dokumentacji z badania jest kwestią zawodowego osądu zastępującego biegłego rewidenta i powinien mieścić się w rozsądnych granicach. Zakres przeglądu może obejmować m. in. dane dotyczące działalności jednostki, spójność stosowanych zasad rachunkowości z rokiem bieżącym, ustalenie adekwatności prac przeprowadzonych na saldach końcowych za rok poprzedni, z punktu widzenia zastosowania odpowiednich krajowych standardów badania, a także tabelę korekt. Zakres przeglądu powinien także koncentrować się na głównych kwestiach wynikających z przeprowadzonego badania i sposobach ich rozstrzygnięcia, w szczególności znaczących obszarach badania, ocenie znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia, słabościach systemu kontroli wewnętrznej oraz kluczowych sprawach badania sprawozdań finansowych JZP.

Przygotowane przez Komisję ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowanie zawiera również przykładowe procedury badania związane z zapewnieniem dostępu do informacji oraz udostępnieniem akt badania.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami.

Wcześniej, MF wyjaśniło, że z zastąpieniem firmy audytorskiej mamy do czynienia w sytuacji "skutecznego" przeprowadzenia ostatniego badania sprawozdania finansowego przez poprzednią firmę audytorską (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl