Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:12, 26.11.2022 r.

MF o zastąpieniu firmy audytorskiej

MF przedstawiło kolejną interpretację przepisów prawa dotyczących zastąpienia jednej firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

22 kwietnia 2021

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów odpowiedział na kolejne już pismo Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczące prośby o interpretację przepisu art. 82 ustawy o biegłych rewidentach (uobr). Przepis ma zastosowanie w przypadku zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską. Zastępowana firma audytorska zapewnia zastępującej firmie audytorskiej dostęp do wszelkich informacji na temat badanej jednostki i ostatniego badania tej jednostki. Na wniosek zastępującej firmy audytorskiej zastępowana firma audytorska umożliwia dostęp do akt badania. Na żądanie PANA zastępowana firma audytorska jest obowiązana wykazać, że wywiązała się z tych obowiązków.

Resort wskazał także na art. 18 rozporządzenia nr 537/2014 (dotyczącego badania JZP), zgodnie z którym dotychczasowy biegły rewident lub firma audytorska zapewniają nowemu biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej dostęp do sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu, sprawozdania z przejrzystości a także wszelkich informacji przekazanych organom nadzoru nad JZP.

Powstało pytanie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską?

Zdaniem MF przepisy mają zastosowanie do firmy audytorskiej, która "skutecznie" przeprowadziła ostatnie badanie sprawozdania finansowego. Nie mają natomiast zastosowania, gdy firma audytorska, która w trakcie planowania badania stwierdziła, że nie jest niezależna i odstąpiła od badania (rozwiązała umowę na badanie).

MF przypominało również, że zastępowana firma audytorska za naruszenie przepisów podlega karze administracyjnej.

Pytanie KRBR dostępne jest tutaj.

Z odpowiedzią MF można zapoznać się tutaj.

PIBR pracuje nad wskazówkami dla firm audytorskich i biegłych rewidentów, które mogą być wsparciem w realizacji obowiązków związanych z zastąpieniem jednej firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl