Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:10, 29.11.2022 r.

Dziewiąta część objaśnień do kodeksu IESBA

Kolejna część analizy kodeksu etyki IESBA dotyczy reagowania na naruszenie przepisów prawa i regulacji w przypadku zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód.

14 października 2020

Ósma część analizy kodeksu IESBA poświęcona jest obowiązkom związanym z sytuacją łamania przepisów, które spoczywają na zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach, natomiast kolejna, dziewiąta część odnosi się do odpowiedzialności zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, w tym biegłych rewidentów.

Zdaniem autorów publikacji, w sytuacji, gdy zawodowy księgowy wykonujący wolny zawód dowiaduje się lub podejrzewa, że doszło lub może dojść do naruszenia przepisów prawa i regulacji, wówczas zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kierownictwo lub osoby sprawujące nadzór. Zawodowy księgowy jest również zobowiązany do podejmowania odpowiednich dalszych działań służących ochronie interesu publicznego. W materiale zwrócono także uwagę na fakt, że ze względu na charakter usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz związane z nimi oczekiwania społeczne, jeszcze większe obowiązki spoczywają na biegłych rewidentach.

W materiale zamieszczono przykład sytuacji naruszenia przepisów prawa i regulacji oraz proponowane działania, jakie powinien podjąć zawodowy księgowy wykonujący wolny zawód w zależności od tego, czy przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, czy świadczy usługi inne niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego.

Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

Poprzednie części analizy kodeksu etyki IESBA znaleźć można w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl