Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:40, 4.12.2022 r.

Objaśnienia do kodeksu IESBA - część dziesiąta

Kolejna część analizy kodeksu IESBA poświęcona jest naciskom na naruszenie przez księgowego podstawowych zasad.

19 listopada 2020

Jak zauważają autorzy analizy kodeksu etyki przygotowanego przez IESBA, ze względu na szeroki zakres usług świadczonych przez zawodowych księgowych, w ich praktyce mogą pojawiać się sytuacje, w których klient, przełożony bądź inna osoba (np. sprzedawca lub pożyczkodawca) wywiera nacisk, którego celem jest naruszenie przez księgowego podstawowych zasad. Tych pięć zasad to: uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe i należyta staranność, zachowanie poufności oraz profesjonalne postępowanie.

Zdaniem autorów analizy, dochowując obowiązku działania w interesie publicznym, zawodowy księgowy nie może dopuścić do tego, aby nacisk skutkował naruszeniem podstawowych zasad. Nie może też wywierać nacisku na innych, aby dopuścili się takiego naruszenia.

W analizie, którą można znaleźć tutaj, można się zapoznać z przykładową sytuacją, w której zawodowy księgowy spotyka się z naciskami na naruszenie przez niego podstawowych zasad.

Poprzednie części analizy kodeksu etyki IESBA znaleźć można w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl