Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:31, 3.10.2023 r.

Objaśnienia do Kodeksu IESBA - część jedenasta

Tematem kolejnej części analizy Kodeksu etyki IESBA jest rola księgowego i jego oczekiwane nastawienie mentalne.

25 listopada 2020

Jak zauważają autorzy jedenastej części analizy Kodeksu etyki IESBA, "w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu i wsparcia odpowiedzialności branży w zakresie działania w interesie publicznym, zawodowi księgowi (ZK) muszą rozumieć oczekiwania, które wiążą się z pełnioną przez nich rolą oraz przyjąć odpowiednie mentalne nastawienie". Piszą oni, że od zawodowego księgowego oczekuje się takiego mentalnego nastawienia, które uosabia świadomość potencjalnego negatywnego wpływu stronniczości na osądy i decyzje. Rolą zawodowego księgowego jest stosowanie "zawodowego osądu lub osądu biznesowego nie ulegając przy tym stronniczości, konfliktowi interesów ani nadmiernemu wpływowi lub zależności".

Pełna treść jedenastej części analizy Kodeksu etyki IESBA znajduje się tutaj.

Zachęcamy także do lektury poprzednich części analizy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl