Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:07, 29.11.2022 r.

PANA o ryzyku oszustwa

PANA udostępniła opracowanie pt. „Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19”.

30 listopada 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, kontynuując przybliżanie treści dotyczących audytu w okresie COVID-19, zwraca uwagę na ryzyko oszustw – jego identyfikację oraz ocenę, odwołując się przy tym do informacji zamieszczonych na stronie internetowej IFAC oraz do dwóch opracowań Deloitte (informacje i opracowania są przygotowane w j. angielskim). PANA zachęca do zapoznania się z pełną treścią tych opracowań i przypomina, że rozważania związane z ryzykiem oszustwa należy powiązać ze standardem KSB 240 – „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw”. PANA przypomina także, że w przypadku natknięcia się na przypadki oszustwa biegli rewidenci powinni kierować się wskazaniami w szczególności par. 38 KSB 240 dotyczącego braku możliwości kontynuowania zlecenia.

PANA wskazuje, że biegli rewidenci powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące ryzyka:

 • zawyżanie przychodów,
 • przesłanki obniżenia wartości aktywów oraz konieczność utworzenia rezerw,
 • manipulacje wysokością szacunków ujmowanych w księgach rachunkowych,
 • restrukturyzacja i celowe „topienie” trudnych kosztów,
 • kapitalizacja i nieprawidłowe aktywowanie kosztów,
 • niepełne ujawnienia,
 • manipulowanie wysokością marży,
 • zaburzenia systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

PANA zwraca także uwagę na te aspekty kontroli wewnętrznej, które w kontekście sprawozdawczości finansowej są obecnie narażone na największe ryzyko nadużyć:

 • ogólny nadzór zarządu nad systemem kontroli wewnętrznej,
 • kontrolę kierownictwa w kontekście szacunków ujmowanych w księgach rachunkowych,
 • weryfikację przebiegu transakcji biznesowych,
 • płatności gotówkowe,
 • automatyczne mechanizmy kontrolne,
 • efektywność procesów zleconych na zewnątrz organizacji,
 • zasady dostępu do systemów IT,
 • zmiany zarządu i kluczowych pracowników,
 • infrastrukturę do pracy zdalnej,
 • metody pomiaru ryzyka w działalności gospodarczej,
 • bieżące procesy monitoringu,
 • ryzyka związane z pracownikami,
 • komunikację,
 • sposoby testowania efektywności kontroli wewnętrznej.

Pełna treść opracowania PANA dostępna jest tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl