Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:14, 27.09.2023 r.

PANA przypomina o konsekwencjach Brexitu dla biegłych rewidentów

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowani w tym kraju nie będą uznawani jako zatwierdzeni w państwie UE i staną się biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi pochodzącymi z państwa trzeciego.

7 grudnia 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat w sprawie konsekwencji Brexitu dla firm audytorskich i odbiorców ich usług. Jak przypomina Agencja, 31.12.2020 kończy się okres przejściowy, zgodnie z którym Wielka Brytania była traktowana jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, że od 1.01.2021 biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowani w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawani jako zatwierdzeni w państwie Unii Europejskiej i staną się biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi pochodzącymi z państwa trzeciego.

Taka zmiana rodzi szereg poważnych implikacji, o których pisze PANA w komunikacie. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w firmie audytorskiej zarejestrowanej w Polsce biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej stanowić muszą (odpowiednio do prawnej formy działalności) większość zarządu, rady nadzorczej oraz dysponować większością głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto w przypadku spółek komandytowych, komplementariuszami mogą być wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. Jak dodatkowo wskazuje PANA, firmy audytorskie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i przeprowadzające badania spółek zarejestrowanych w państwie trzecim (w tym w Wielkiej Brytanii) notowanych na polskim rynku regulowanym, będą miały obowiązek uzyskania wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, o której mowa w art. 204 ustawy.

Szczegółowa informacja nt. konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich znajduje się na stronie PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl