Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:24, 3.10.2023 r.

AML – czy coś się zmieniło?

Przedstawiamy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mające związek z obowiązkami firm audytorskich i biegłych rewidentów.

21 czerwca 2021

30 kwietnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815) (ustawa AML) (z jej treścią możesz zapoznać się tutaj).

Przepisy ustawy zostały nowelizowane w następującym, mającym związek z obowiązkami firm audytorskich i biegłych rewidentów zakresie:

1. Zmiana definicji niektórych pojęć zawartych w ustawie – np. „beneficjent rzeczywisty”, „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne”. Zmiany te weszły w życie z dniem 15 maja 2021 r.

2. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 31 października 2021 r.:

• cykliczna aktualizacja wewnętrznej procedury;
• zakres ochrony pracowników, zgłaszających anonimowo nieprawidłowości;
• zasady przechowywania dokumentacji, w tym okres przechowywania dokumentacji;
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
• sposób weryfikacji tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego;
• stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
• rozszerzony zakres przedmiotowy szkolenia pracowników o kwestie ochrony danych osobowych.

Jak zwykle chcemy wesprzeć firmy audytorskie i biegłych rewidentów w dostosowaniu do powyższych zmian. Planujemy aktualizację wcześniej udostępnionego opracowania - „przykładowej wewnętrznej procedury” (więcej na temat opracowania tutaj).

Zamierzamy także rozszerzyć „przykładową wewnętrzną procedurę” o zagadnienia związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dlaczego? Na instytucje obowiązane, w tym biegłych rewidentów, nałożono obowiązek odnotowania rozbieżności pomiędzy danym zawartymi w CRBR a informacjami o kliencie, pozyskanymi przez instytucję obowiązaną oraz podjęcia działań w celu wyjaśnienia tych rozbieżności. Naruszenie ww. obowiązków może spowodować nałożenie na instytucję obowiązaną kar finansowych

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl