Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:44, 14.04.2024 r.

Trzecie zaktualizowane wydanie opracowania AML

Udostępniamy trzecie zaktualizowane wydanie materiałów związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

17 września 2021

W aktualności pt. „AML – czy coś się zmieniło?” informowaliśmy o opublikowaniu ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815) („ustawa AML”) (z jej treścią możesz zapoznać się tutaj) oraz o najważniejszych zmianach w ustawie AML (o zmianach można też przeczytać w komunikacie MF).

W ramach wsparcia firm audytorskich i biegłych rewidentów w dostosowaniu do zmian w ustawie AML przygotowaliśmy aktualizację wcześniej udostępnionych materiałów.

Trzecie wydanie, tak jak poprzednie, składa się z trzech części:

 1. „przykładowej wewnętrznej procedury”,
 2. zestawienia obowiązków wynikających z ustawy AML wraz ze wskazaniem terminu lub częstotliwości ich realizacji;
 3. wykazu linków do przydatnych komunikatów GIIF.

Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany.

 1. Przykładowa wewnętrzna procedura, aktualizacja dotyczyła m. in.:
  • wskazania zmienionych bądź nowych obowiązków, które wynikają z przepisów wchodzących w życie 31 października 2021 r. (tekst wyróżniony w formie bold i italiki);
  • zmiany niektórych definicji - w ślad za zmianą ustawy AML - w treści procedury oraz w załączniku nr 7;
  • załączników:
   • dodane zostały trzy nowe załączniki:
    • nr 5 - „Sposób odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy oraz udokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze”,
    • nr 6 - „Wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka”,
    • nr 9 - „Ewidencja zgłoszeń naruszeń”;
   • rozbudowany jest załącznik nr 4 – „Wzór oświadczenia zawierającego wynik bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta” oraz zmieniony został załącznik nr 7 - „Wzór oświadczenia dotyczącego eksponowanego stanowiska politycznego” poprzez dodanie wskazania źródła majątku klienta oraz wskazania źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta;
   • usunięty został załącznik nr 5 (wg procedury przed aktualizacją) „Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji klienta Spółki, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego”, gdyż taki dokument nie jest wymagany przez prawo;
  • dodania objaśnień, jak np. że ocena ryzyka zaproponowana w procedurze została przygotowana zgodnie z metodyką opisaną przez UKNF, czy wyjaśnienia, na czym w praktyce polega bieżące monitorowanie.
 2. Wykaz obowiązków instytucji obowiązanej
  Dodane są dwie ostatnie pozycje - odnotowywanie rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta, a także dokumentowanie utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.
 3. Wykaz przydatnych komunikatów GIIF
  Dodano dwa linki dotyczące komunikatów na temat zwrotu środków finansowych stanowiących wsparcie w walce z COVID-19 oraz transakcji niezgodnych z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie.

Materiały AML (w wersji Word i Pdf) można pobrać z profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu, w sekcji "Rozwiń panel", dostępnej w lewym górnym rogu strony.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl