Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:57, 26.11.2022 r.

Spotkanie PANA z firmami audytorskimi

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza przedstawicieli firm audytorskich do udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 30 września 2021 r.

12 sierpnia 2021

Jak poinformowała Polska Agencja Nadzoru Audytowego, celem spotkania z firmami audytorskimi jest wypracowanie płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą. Intencją PANA jest odpowiednio wczesne reagowanie na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub barier dla świadczenia przez firmy audytorskie usług najwyższej jakości.

Tematyka spotkania będzie obejmować następujące zagadnienia:

  1. Bariery ograniczające prawidłowe funkcjonowanie rynku firm audytorskich.
  2. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  3. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  4. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  5. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  6. Inne - o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Spotkanie odbędzie się 30 września o godz. 10:30, w formule online.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Należy w nim oznaczyć zagadnienie z ww. listy, na którym nam najbardziej zależy oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania dodatkowych zagadnień, niewymienionych w formularzu.

Link do rejestracji: https://forms.gle/SoFfE7zS4NQHn77v8

Uwaga: formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko do 6 września.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę może reprezentować tylko jeden przedstawiciel.

Zaproszenie PANA znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl