Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:01, 27.11.2022 r.

Nowe formularze w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego udostępniła nowe formularze Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

14 grudnia 2021

Za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, który służy do komunikacji firm audytorskich z nadzorcą, można złożyć kolejne dokumenty. Są to:

  • Wniosek o wpis na listę firm audytorskich,
  • Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy formularz,
  • Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich.

System STREFA oferuje firmom audytorskim wiele innych funkcjonalności, są w nim bowiem dostępne następujące formularze:

  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
  • informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,
  • informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami,
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz JZP,
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz jednostek innych niż JZP,
  • informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

Jak zapowiada Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w systemie STREFA będą się pojawiały kolejne funkcjonalności.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl