Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:56, 12.07.2024 r.

Praktyczne wsparcie w badaniu za 2021 r.

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2021 rok, przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, a także ujednolicone brzmienie 17 zmienionych standardów.

28 stycznia 2022

Tak jak co roku, od kilku już lat, przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne wsparcie w badaniu sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania

Dla przypomnienia, w załącznikach od 2.1 do 2.10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania, w których zamieszczone zostały informacje na temat nowych standardów oraz zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw.

Praktyczne przykłady są zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i dostępne po wybraniu filtrów: rodzaj usługi: Badanie; dzień bilansowy: 31.12.2021 r. Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Oświadczenie kierownika jednostki

Przygotowaliśmy również zaktualizowane przykładowe oświadczenie kierownika, udostępnione w Wyszukiwarce standardów, po wybraniu filtrów: rodzaj usługi: Badanie; dzień bilansowy: 31.12.2021 r., w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Pracujemy nad przygotowaniem „Alertu specjalnego – badanie za 2021 r.” Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

Nowość - ujednolicone brzmienie standardów

Na mocy uchwały nr 1107/15a/2020 został przyjęty KSB 540 (Zmieniony) oraz zmiany w innych standardach (więcej na ten temat tej uchwały przeczytać tutaj).  Integralną częścią uchwały są trzy załączniki, a wśród nich załącznik nr 2 zawierający zmiany dostosowawcze będące konsekwencją nowego standardu KSB 540 (Z) oraz załącznik nr 3 zawierający zmiany dostosowawcze wynikające z przyjętego wcześniej KSB 250 (Z). Łącznie zmianie uległo 17 standardów.

Przygotowaliśmy ujednolicone brzmienie tych 17 standardów. Aby zmiany były czytelne, tekst usunięty/zastępowany został przekreślony i zapisany kursywą, zaś tekst dodany/zastępujący – pogrubiony.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Ujednolicone standardy można też znaleźć w Wyszukiwarce standardów po wybraniu odpowiednich filtrów: rodzaju usługi oraz początku okresu obowiązywania zmienionego brzmienia tych standardów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl