Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:24, 24.07.2024 r.

Komunikat PANA w sprawie kontroli prowadzonych w sposób zdalny

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny.

3 czerwca 2022

Nadzorca rynku audytu w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej przypomina firmom audytorskim o ciążącym na nich obowiązku stosowania środków komunikacji elektronicznej, w tym posiadania adresu poczty elektronicznej spełniającego wymogi ustawy, czyli umożliwiającego przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, a w szczególności potwierdzenie doręczenia przekazywanych dokumentów.

Jak wynika z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firma audytorska posiadać musi adres elektroniczny, na który dokonywane będą doręczenia pism związanych z kontrolą. Biorąc pod uwagę fakt, że dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych, firma audytorska powinna zadbać o właściwe ustawienie serwerów pocztowych, spełniające wymogi ustawy czyli zapewniające potwierdzenie transmisji danych.

Szczegółowe informacje dot. zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny można znaleźć w komunikacie PANA dostępnym na stronie: https://pana.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-obowiazku-firm-audytorskich-dotyczacego-zapewnienia-srodkow-komunikacji-elektronicznej-umozliwiajacych-przeprowadzenie-kontroli-w-sposob-zdalny-wynikajacego-z-art-115b-ust-4-pkt/

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl