Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:19, 29.05.2023 r.

Nowa uchwała ws. standardów zarządzania jakością

KRBR podjęła nową uchwałę w sprawie standardów zarządzania jakością uwzględniającą zastrzeżenia Rady PANA. Udostępnione zostały także kolejne materiały wspierające wdrożenie.

8 sierpnia 2022

Nowa uchwała KRBR

O podjęciu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”) pierwszej uchwały dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością informowaliśmy w aktualności pt. „Kolejny etap ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością”.

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR i przedstawiła swoje zastrzeżenia, o czym można przeczytać w aktualności pt. „Zastrzeżenia PANA do standardów zarządzania jakością”.

KRBR, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, w terminie 30 dni rozważyła zgłoszone zastrzeżenia. Zastrzeżenia zostały uwzględnione, przy czym zastrzeżenie dotyczące obowiązku rotacji kontrolera jakości wykonania zlecenia - poprzez zaproponowanie okresów pełnienia tej funkcji dla zleceń badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (7 lat) i karencji w pełnieniu tej funkcji (3 lata).

Nowa uchwała KRBR wraz z uzasadnieniem została przekazana do Rady PANA celem jej zatwierdzenia. Oczekujemy na decyzję Rady PANA. W związku z tym prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów PIBR w tym zakresie.

Z treścią nowej uchwały KRBR można zapoznać się na stronie internetowej dedykowanej tym standardom (tutaj) lub pobrać ją poniżej:

 • Uchwała KRBR nr 2290/39a/2022 wraz z uzasadnieniem (pobierz tutaj),
 • KSKJ 1 (pobierz tutaj),
 • KSKJ 2 (pobierz tutaj),
 • KSB 220 (Z) (pobierz tutaj),
 • Słowniczek pojęć (pobierz tutaj).

 

Nowe materiały wspierające

Na ww. dedykowanej stronie internetowej na bieżąco zamieszczamy kolejne materiały dotyczące nowych standardów zarządzania jakością. Najnowsze materiały to:

 • przetłumaczony na j. polski Arkusz informacyjny do MSB 220 (Z): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz opracowanie tutaj);
 • zorganizowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) we współpracy z Forum Firm, w języku angielskim, dwa wideo panele dyskusyjne skierowane do małych i średnich firm audytorskich, o tym jak firmy planują wdrożenie standardów oraz służące dzieleniu się praktycznymi przykładami, wskazówkami i sugerowanymi dobrymi praktykami (szczegóły tutaj):
  • ISQM 1: Getting Ready for the New Risk-Based Approach (obejrzyj nagranie tutaj),
  • ISQM 1: Early Lessons Learned and Next Steps (obejrzyj nagranie tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl