Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:15, 12.07.2024 r.

Soczewka do wykrywania oszustw – nowe opracowanie IAASB

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski opracowanie IAASB dotyczące MSB 240, czyli obowiązków biegłego rewidenta związanych z oszustwami i zapowiadamy zmianę brzmienia MSB 240.

9 sierpnia 2022

PIBR dbając o wsparcie biegłych rewidentów w wykonywaniu badań sprawozdań finansowych zleca tłumaczenie przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych („IAASB”) opracowań, które pomagają lepiej zrozumieć wymogi standardów, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych usług.

Dziś udostępniamy polską wersję językową jednego z najnowszych opracowań IAASB pt. „Soczewka do wykrywania oszustw – interakcje pomiędzy MSB 240 a innymi MSB”. Publikacja pokazuje relacje między Międzynarodowym Standardem Badania 240 - „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw” (aktualne ujednolicone brzmienie KSB 240 można znaleźć tutaj) a innymi standardami badania przez pryzmat całego procesu badania sprawozdania finansowego. Opracowanie, w ślad za MSB 240, podkreśla, że ryzyko istotnego zniekształcenia wynikające z oszustwa zawsze powinno być uznawane za ryzyko znaczące i wyjaśnia, że MSB 240 stanowi rozwinięcie pewnych MSB, a także przedstawia szczególne procedury badania oszustwa, które uzupełniają inne MSB.

Pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj lub z e-Biblioteki.

PANA przygotowała również swój komentarz na temat ww. wytycznych IAASB, pt. „Ryzyko oszustwa – powiązania między MSB 240 i innymi standardami badania”, wskazując m.in., że dobre zrozumienie relacji między MSB 240 i innymi standardami badania pozwala na podwyższenie jakości audytu i bardziej świadome stosowanie procedur weryfikacji skierowanych na ryzyko oszustwa.

Zachęcamy do zapoznania się z obydwoma opracowaniami.

Informujemy także, że IAASB obecnie prowadzi prace nad zmianą dotychczasowego brzmienia MSB 240. Więcej na temat tych prac można przeczytać na stronie internetowej IAASB (tutaj). Projekt MSB 240 (Zmienionego) (ang. exposure draft), który będzie poddany publicznym konsultacjom, dotychczas nie został jeszcze opublikowany.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl