Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:41, 24.07.2024 r.

Spotkania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich

We wrześniu i październiku odbędą się dwa spotkania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich organizowane w ramach roboczego dialogu.

24 sierpnia 2022

Jak poinformowała PANA, celem spotkań jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań, przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie najwyższej jakości oraz barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Spotkania odbędą się w formule online. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 września br. o godzinie 10:30. Drugie spotkanie odbędzie się 20 października br. o godzinie 10:30.

Tematyka obu spotkań dotyczyć będzie następujących zagadnień rozpatrywanych oddzielnie z punktu widzenia wszystkich firm audytorskich (spotkanie we wrześniu) oraz tylko tych, które badają sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (spotkanie w październiku):

  • Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
  • Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
  • Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
  • Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
  • Inne - o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

W imieniu PANA zapraszamy do udziału osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje nt. spotkań oraz informacje dot. rejestracji znajdują się na stronie PANA pod adresem https://pana.gov.pl/komunikaty/kolejne-spotkania-z-przedstawicielami-firm-audytorskich-we-wrzesniu-i-pazdzierniku-br/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl