Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:32, 24.07.2024 r.

Webinarium UKNF „Sprawozdawczość finansowa emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium pt. „Sprawozdawczość finansowa emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”.

18 listopada 2022

Celem spotkania, zorganizowanego w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku („CEDUR”), jest omówienie zmian w wymaganiach w raportowaniu okresowym oraz zasad związanych z ESEF dotyczących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem MSR/MSSF i ESEF zidentyfikowanych w trakcie analizy sprawozdań finansowych.

Webinarium skierowane jest do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Data: 13 grudnia 2022 r. w godz. 10:00-14:45. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji nt. webinarium oraz program można znaleźć na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80237&p_id=18

Zapraszamy do udziału.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl