Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:05, 10.06.2023 r.

Raport UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport pt. „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2022 r.”.

23 marca 2023

Jak we wstępie piszą autorzy raportu, przedstawia on „informacje dotyczące nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym”. Raport UKNF został przygotowany dla użytkowników informacji regulowanych, emitentów oraz biegłych rewidentów, a celem jego publikacji jest „przyczynienie się do prawidłowego i spójnego stosowania odpowiednich wymogów raportowania określonych przepisami prawa. Wysokiej jakości, kompletne i rzetelne informacje są bowiem kluczowe w procesie decyzyjnym podejmowanym przez inwestorów i jednocześnie budują zaufanie inwestorów do rynku i notowanych na nim papierów wartościowych”.

W raporcie zostały przedstawione informacje na temat kluczowych działań nadzorczych w 2022 r. w odniesieniu do poszczególnych obszarów prowadzonego nadzoru, tj. sprawozdawczości finansowej, terminowości i kompletności raportów okresowych, informacji niefinansowych i informacji poufnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Raport dostępny jest na stronie UKNF https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=81496&p_id=18

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl